Alfabe sırası nedir?

1. Eşitlik ilkesini sağlamak için uyulan düzen
2. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi